Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

SE
Have any Questions? +01 123 444 555

Processäkerhet

Beteendebaserad fabrik-, process- och miljöskydd

 

Processfel kan få stora konsekvenser för fabriken eller miljön. Att undvika detta är särskilt fokus inom kemi-, petrokemisk och olja / gasindustrin.

Den största faran kommer från arbetstagarnas omedvetna fel.
Innovativ Behavioral Safety® möjliggör för anställda att undvika sådana fel och att arbeta säkert och korrekt.

Detta kommer att leda till stora förbättringar inom fabrik-, process- och miljösäkerhet.

Milstolparna på vägen till felfria och medvetet säkra arbetsprocesser:

Modul 1 | Utvärdering

1.1 Audit 1: Optimering av nyckelkompetenser

 • Vilka nyckelkompetenser är viktiga för att säkerställa felfrihet och säkert beteende i processerna
 • Vilka nyckelkompetenser har ni
 • Vart finns behovet av förbättringar

1.2 Audit 2: Utvärdering av möjlig felagerande i specifika situationer

 • Vilka omedvetna fel kan ske?
 • Hur kan vi undvika dessa fel?
Modul 2 | Skräddarsydda konsultationer och utbildningskoncept

2.1 Urval av arbetsprocesser för optimering och träning

 • Dessa processer väljs noggrant
 • Specifika mål för optimeringen av dessa processer definieras

2.2 Val av säkerhetscoacher och upprättande av en träningsplan

 • Säkerhetscoacher väljs ut. Deras roll är att implementera hållbarhetsverktygen
 • Definiera träningsplan för säkerhetscoacher

Bevisligt säkert beteende

Modul 3 | Ytterligare förbättring av säkerhetskulturen

3.1 Definiera och implementera individuella roller inom fabriks-, process- och miljösäkerhet

För arbetsprocesser där en hög grad av säkerhet redan är uppnådd är det viktigt att alla känner till sin roll och kan utöva den.

 • Vi definierar och kommunicerar de förväntningar vi har för dessa roller
 • Team-involvering i fabrik och processäkerhet blir en del av våra dagliga uppgifter

3.2 Ledningsuppgifter “fabrik-, process, och miljösäkerhet”

 • Chefer främjar att anställda tar ansvar för säkerhet och stöder dem i utvecklingen

Säker omedvetna beteendemönster

Modul 4 | Säkert och felfritt arbete

Orsakerna till omedvetna misstag i handling blir medvetna och de säkra handlingsmönstren utövas:

4.1 Att upptäcka avvikelser och faror i god tid

 • Övningar förbättrar deltagarnas förmåga att snabbt upptäcka förändringar och faror samt öka kontrollen över processen.

4.2 Korrekta beteendemönster i kritiska situationer

 • Anställda måste ha nödvändiga färdigheter för att hantera kritiska situationer på ett säkert sätt
 • Vi säkerställer korrekt beteende i relevanta situationer

4.3 Felfria rutinuppgifter

 • Rutinuppgifter gör att vi fokuserar mindre, vilket ökar risken för felaktig agerande.
 • Övningarna visar de dolda farorna i rutinuppgifterna och lär oss hur man undviker dessa

4.4 Att medvetet undvika fel orsakat av uppgifter som liknar varandra eller blanda ihop uppgifter med något annat

 • Byte av uppgifter mellan liknande arbetsprocesser ökar risken för förvirring och fel
 • Personalen lär sig och övar enkla steg för att avsiktligt eliminera fel i sådana situationer.

Hållbarhet

Modul 5 | Kontinuerlig förbättring av processäkerhet

Hållbarhet är varumärket för vår konsultation:

Vi introducerar våra övningar och metoder gradvis i organisationen
För att stärka detta utbildar IBS interna tränare. Dessa kommer att fortsätta med övningar och säkra genomförandet av åtgärder

 1. Säkerhetskoordinator (vanligtvis HMS avd)
  Samordning, stöd och övervakning av hela processen

 2. Säkerhetscoacher
  Utbildning på plats och säkerställande av en hållbar och kontinuerlig förbättringsprocess.

IBS hållbarhetsverktyg

 • Hållbarhetskontroll för att säkerställa korrekta beteendemönster
 • Hållbarhetworkshops för att säkerställa säkra och korrekta arbetsprocesser
 • Korta och regelbundna uppfriskningar av de viktigaste beteendemönstren
 • Kontinuerlig förbättring av processäkerhet genom systematiska observationer och utvärderingar av arbetsprocesser
 • Kartläggning av riskkällor och förebyggande som kompass för anställda
© 2024 Institute Bruno Schmaeling Consulting Group